Totolotek Typy

Totolotek bonus

Totolotek lotto plus

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Potwierdź, że masz ukończone 18 lat lub opuść stronę.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@totalizator.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • udziału w grach realizowanych za pośrednictwem serwisu gry.lotto.pl oferującego sprzedaż produktów Administratora za pośrednictwem sieci Internet – na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, regulaminu serwisu gry.lotto.pl oraz na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu rozumianym jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO, przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w przypadku założenia przez Ciebie konta w serwisie),
 • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego systemu teleinformatycznego, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych oraz realizacji marketingu bezpośredniego, rozumianych jako prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO, przez okres wskazany w art. 15ba ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

 • Spółkom zależnym z grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.,
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy,
 • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
 • ustawowo uprawnionym podmiotom.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, prosimy o uaktualnienie ich w swoim Koncie Gracza.

Totolotek online

Znajdź wyrażenia podobne do Totolotek Typy szukam:

 • Totolotek Wyniki
 • Totolotek Wyniki Z Dzisiaj
 • Totolotek Wyniki Losowania Lotto
 • Totolotek Jak Grać
 • Totolotek Zakłady Bukmacherskie Praca
 • Numery Totolotka Duzy Lotek

Like this post? Please share to your friends: