Totolotek Na Żywo

Totolotek bonus

Toto liga totolotek

DziЕ› jest: PoniedziaЕ‚ek 25/01/2021

Jak Grać?

O zakЕ‚adach piЕ‚karskich Toto-Liga

ZakЕ‚ady Toto-Ligi to zestaw 13 meczów. W ofercie znajdujД… siД™ 3 zestawy (po 13 meczów kaЕјdy) o oznaczeniach LIGA POLSKA, LIGA ANGIELSKA i LIGI INNE. ZakЕ‚ad polega na wytypowaniu wyników wszystkich 13 meczów z wybranego zestawu, podajД…c zwyciД™skД… druЕјynД™ i/lub remis.

Jak czytać ofertę

Aktualne zestawy zakЕ‚adów do typowania dostД™pne sД… w kaЕјdym punkcie przyjmowania zakЕ‚adów oraz na stronie internetowej. Przy kaЕјdym meczu prezentowana jest prognoza wyników* oraz wynik z poprzedniego sezonu (rys.1).

Do wyboru mamy trzy zestawy:

LP – Liga Polska LA – Liga Angielska LI – Ligi Inne

W zakЕ‚adach Toto-Ligi, typowanie odbywa siД™ poprzez okreЕ›lenie wyniku meczu gdzie:

1 – oznacza zwyciД™stwo druЕјyny wymienionej na pierwszym miejscu w parze
X – remis
2 – oznacza zwyciД™stwo druЕјyny wymienionej na drugim miejscu w parze

ZakЕ‚ady Proste i Systemowe

Natomiast w zakЕ‚adach systemowych wyniki typujemy na minimum 1, a maksimum 8 polach. W odróЕјnieniu od zakЕ‚adów prostych, mamy moЕјliwoЕ›Д‡ typowania kilku opcji wyników dla kaЕјdego meczu (rys.3):

JEDNODRGOWO – 1 X 2

TRZYDROGOWO – 1X2

UWAGA: JeЕ›li popeЕ‚nimy bЕ‚Д…d, naleЕјy zaznaczyД‡ kratkД™ „BЕЃД„D” w górnej czД™sci pola typowania, a nastД™pnie dokonaД‡ ponownego wyboru na innym polu.

Cena kuponu

Opłata w zakładach prostych za jedną kolumnę wynosi 1 złoty. Jako, że należy wytypować minimum dwie kolumny, to minimalna opłata wyniesie 2 zł.

W zakЕ‚adach systemowych, aby obliczyД‡ cenД™ kuponu naleЕјy pomnoЕјyД‡ liczbД™ zakЕ‚adów przez cenД™ za 1 zakЕ‚ad czyli 1 zЕ‚. By obliczyД‡ iloЕ›Д‡ zakЕ‚adów naleЕјy policzyД‡ ile jest typowaЕ„ dwudrogowych (Typy D) oraz trzydrogowych (Typy T). NastД™pnie otrzymane wartoЕ›ci naleЕјy przemnoЕјyД‡ przez siebie i tym sposobem otrzymamy liczbД™ zakЕ‚adów w danej kolumnie. W przypadku gdy na blankiecie typujemy zakЕ‚ady systemowe w kilku kolumnach, naleЕјy zsumowaД‡ liczbД™ zakЕ‚adów z poszczególnych kolumn (rys.4).

Na rysunku nr.5 moЕјna zobaczyД‡ jak wyglД…dajД… gotowe kupony. Po lewej kupon zakЕ‚adów prostych, a po prawej kupon zakЕ‚adów systemowych.

Wygrana

Wygrana okreЕ›lana jest na podstawie stopni wygranych, których wysokoЕ›Д‡ zaleЕјna jest od Е‚Д…cznej sumy wpЕ‚aconych stawek, bieЕјД…cej kumulacji oraz liczby zakЕ‚adów z poprawnymi typami. W zakЕ‚adach piЕ‚karskich Toto-Ligi wyróЕјniamy cztery stopnie wygranych, wzglД™dem poprawnie wytypowanych meczów:

I. StopieЕ„ – 13 poprawnych typów
II. StopieЕ„ – 12 poprawnych typów
III. StopieЕ„ – 11 poprawnych typów
IV. StopieЕ„ – 10 poprawnych typów

Informacje o bieЕјД…cej kumulacji, wynikach oraz o wysokoЕ›ci wygranych dla poszczególnych stopni dostД™pne sД… w punktach przyjmowania zakЕ‚adów oraz w zakЕ‚adce wyniki .

Totolotek online

Zobacz z Totolotek Na Żywo szukam:

  • Totolotek Ekupon
  • Toto Liga Totolotek
  • Totolotek Sporty Wirtualne
  • Totolotek Kod Bonusowy
  • Totolotek Na Telefon
  • Numery Totolotka Z Wczoraj Duzy Lotek

Like this post? Please share to your friends: