Totolotek Bet

Totolotek bonus

FERIE BEZ NUDY

Aktualności

Filmowe zaproszenie na #FerieBezNudy

Mimo, że tegoroczne ferie spędzacie w domach, mamy nadzieję, że dostarczamy Wam dużo dobrej energii i kreatywnych pomysłów. Dla tych, którzy jeszcze nie trafili na naszą stronę www.feriebeznudy.pl prezentujemy film z udziałem Pani Prezes Fundacji …

Fundacja LOTTO zaprasza uczniów na #FerieBezNudy!

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowała propozycję dla dzieci i młodzieży szkolnej na rozpoczynające się ferie zimowe. #FerieBezNudy to akcja mająca na celu wsparcie rodziców i opiekunów w zorganizowaniu …

Przypominamy o sprawozdaniach i rozliczeniach!

Ważny komunikat dla Klubów i Organizacji realizujących zadania w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Przypominamy, że jest on realizowany do 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie sprawozdania …

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – komunikat dot. kontroli

Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia: „Kontrola projektów realizowanych w ramach programu: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” oraz przygotowanie raportu podsumowującego realizację programu, realizatorem wyżej wymienionych usług została firma FITWELL Sp. …

Zmiana Regulaminu Programu Kumulacja Aktywności

Szanowni Państwo, Nastąpiła zmiana Regulaminu Programu Kumulacja Aktywności – 8. Edycja. Regulamin można pobrać i przeczytać na stronie https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Etap VIII Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki naboru VIII tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu. Na realizację programu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej przeznaczyła …

Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu: 07 grudnia 2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na: „Realizację filmu promującego program: Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Realizatorem wyżej wymienionej usługi została firma OVERSEE Sp. …

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Etap VII Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki naboru VII tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu. Na realizację programu Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej przeznaczyła …

Ogłoszenie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na realizację filmu promującego program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Regulamin zapytania ofertowego – film Załącznik 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik 2 – wykaz podobnych zamówień Załącznik 3 – formularz ofertowy Załącznik 4 – klauzula informacyjna

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Etap VI Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki naboru VI tury wniosków do Programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Zakwalifikowane Organizacje zostały powiadomione drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Programu. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem nasz Konkurs …

Wspieramy projekt ochrony dziedzictwa sakralnego

Nasza Fundacja wsparła projekt oo. Dominikanów z Gdańska pt. „Ochrona dziedzictwa sakralnego. Prace konserwatorskie przy obrazie „Św. Wincenty Ferreriusz” z Bazyliki pw. Św. Mikołaja w Gdańsku”. Jego celem jest przeprowadzenie pełnego zakresu niezbędnych prac konserwatorskich …

Tak pomagamy razem

Ilona, Patrycja, Jacek i Andrzej to jeden z zespołów wolontariatu, który już podjął się pomocy potrzebującym w czasie, kiedy pandemia uniemożliwia im samodzielne funkcjonowanie. Zapytasz co dziś robią? Wszyscy razem od rana rozwożą paczki żywnościowe …

Obszary działalności

Sport

Kultura

Partnerstwa społeczne

Bezpieczna rozrywka

Niepodległa

pliki do pobrania

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie, ul. Targowej 25, 03-728, Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e–mail na adres: fundacja@fundacjalotto.pl. a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@fundacjalotto.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia serwisuprzez Administratora i promocji działalności Administratora, promowaniu organizowanych wydarzeń, poszerzaniu społeczności jego sympatyków, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli zdecydujesz się na założenie konta w ramach naszego serwisu, podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z serwisu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, do których jest zobligowany na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawaw szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe, będą przetwarzane:

 1. przez okres aktywności w serwisie albo
 2. do momentu usunięcie kontaalbo
 3. do momentu przedawnienia roszczeń albo
 4. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, wiąże się bezpośrednio z dokonywaniem rejestracji w serwisie.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Informacja o plikach cookies
Informacja o danych osobowych pobieranych podczas przeglądania zawartości serwisu a bez dokonywania rejestracji dostępna jest pod linkiem „Polityka prywatności”.

Totolotek online

Inne prośby o Totolotek Bet szukam:

 • Totolotek Pl Sprawdź Kupon
 • Punkty Totolotek
 • Toto Lotto Duzy Lotek
 • Totolotek Totoliga
 • Totolotek Na Jakim Programie
 • Freebet Totolotek Warunki
 • Www Pl Totolotek

Like this post? Please share to your friends: