Aplikacja Totalbet

Totalbet bonus

Analityk Internetowy

TOTALBET ZakЕ‚ady Bukmacherskie Sp. z o.o. O firmie

TOTALBET ZakЕ‚ady Bukmacherskie Sp. z o.o.

Firma TOTALBET ZakЕ‚ady Bukmacherskie Sp. z o.o. to nowy podmiot na rynku legalnych zakЕ‚adГіw wzajemnych w Polsce. Oferujemy moЕјliwoЕ›Д‡ zawierania zakЕ‚adГіw wzajemnych w Internecie. Na rynku wyrГіЕјniamy siД™ jakoЕ›ciД…, zgodnД… z zachodnimi standardami.

W zwiД…zku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje kandydata na stanowisko:

Na tym stanowisku bД™dziesz odpowiedzialny(-a) za:

 • implementacjД™, konfiguracjД™ i utrzymanie narzД™dzi analitycznych na naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych,
 • analizД™ danych majД…cД… na celu optymalizacjД™ wspГіЕ‚czynnika konwersji,
 • projektowanie nowych rozwiД…zaЕ„ w celu wzrostu wspГіЕ‚czynnika konwersji,
 • tworzenie hipotez badawczych oraz ich weryfikacjД™ na podstawie TestГіw A/B,
 • Е›cisЕ‚Д… wspГіЕ‚pracД™ z pozostaЕ‚ymi dziaЕ‚ami w naszej firmie (IT, Bukmacherski, Marketing) oraz zewnД™trznymi dostawcami technologii.

Poszukujemy osoby, ktГіra:

 • ma min. 2-lata doЕ›wiadczenia na podobnym stanowisku,
 • zna narzД™dzia analityczne: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize, Google DataStudio, Hotjar, CrazyEgg nie tylko z perspektywy odbiorcy raportГіw,
 • posiada wysoko rozwiniД™te umiejД™tnoЕ›ci analityczne oraz zdolnoЕ›Д‡ logicznego myЕ›lenia,
 • ma doЕ›wiadczenie w przeprowadzaniu TestГіw A/B oraz multi-wariancyjnych,
 • uczestniczyЕ‚/-a we wdroЕјeniu Google Analytics na potrzeby eCommerce,
 • potrafi samodzielnie planowaД‡ swojД… pracД™,
 • angaЕјuje siД™ w realizacjД™ celГіw, wykazuje entuzjazm i duЕјД… chД™Д‡ do nauki,
 • dodatkowym atutem bД™dzie: podstawowa znajomoЕ›Д‡ HTML, CSS i JavaScript, oraz znajomoЕ›Д‡ zasad UX.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracД™,
 • pracД™ w zespole entuzjastГіw sportu i zakЕ‚adГіw sportowych,
 • moЕјliwoЕ›Д‡ zdobywania wiedzy i solidnego doЕ›wiadczenia w marketingu sportowym,
 • prywatnД… opiekД™ medycznД…,
 • dostД™p do kart sportowych,
 • wejЕ›ciГіwki na mecze i wydarzenia sportowe,
 • moЕјliwoЕ›Д‡ rozwoju wraz z dynamicznym rozwojem organizacji.

Czekamy na Twoje CV!

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji jest spółka Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS: 0000662497), (dalej „Administrator“). Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Państwu praw: [email protected]
 3. PaЕ„stwa dane osobowe bД™dД… przetwarzane w celu:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora,
 • przeprowadzania przyszЕ‚ych procesГіw rekrutacji przez Administratora (w przypadku wyraЕјenia zgody),
 • przeprowadzenia obecnych i przyszЕ‚ych procesГіw rekrutacji przez podmioty naleЕјД…ce do grupy (w przypadku wyraЕјenia zgody).
 1. PodstawД™ prawnД… przetwarzania PaЕ„stwa danych osobowych stanowi:
 • przepis prawa – w zakresie okreЕ›lonym w przepisach Kodeksu pracy oraz innych ustawach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. ochrona przed roszczeniami,
 • zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisГіw obowiД…zujД…cego prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcy danych:
 • JeЕјeli wyrazili PaЕ„stwo zgodД™ na udostД™pnienie danych osobowych innym podmiotom z grupy, Totalbet ZakЕ‚ady Bukmacherskie sp. z o.o. udostД™pni PaЕ„stwa dane osobowe dla celГіw udziaЕ‚u w obecnych oraz przyszЕ‚ych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
 • Administrator bД™dzie przekazywaЕ‚ PaЕ„stwa dane osobowe podmiotom przetwarzajД…cym dane na zlecenie Administratora w zakresie usЕ‚ug zwiД…zanych z prowadzeniem rekrutacji pracownikГіw lub udostД™pnianiem systemГіw informatycznych dla celГіw rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzajД… dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyЕ‚Д…cznie zgodnie z poleceniem Administratora.
 1. W przypadku, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 2. W zwiД…zku z przetwarzaniem PaЕ„stwa danych osobowych przysЕ‚ugujД… PaЕ„stwu nastД™pujД…ce prawa:
 • ЕјД…dania dostД™pu do PaЕ„stwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • ЕјД…dania sprostowania (poprawienia) PaЕ„stwa danych osobowych,
 • ЕјД…dania usuniД™cia PaЕ„stwa danych osobowych,
 • ЕјД…dania ograniczenia przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia mogД… PaЕ„stwo ЕјД…daД‡, abyЕ›my ograniczyli przetwarzanie PaЕ„stwa danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z PaЕ„stwem dziaЕ‚aЕ„, jeЕ›li PaЕ„stwa zdaniem mamy nieprawidЕ‚owe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcecie PaЕ„stwo, abyЕ›my je usunД™li, bo sД… PaЕ„stwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeЕ„ lub na czas rozpatrywania wniesionego przez PaЕ„stwa sprzeciwu wzglД™dem przetwarzania danych;
 • ЕјД…danie przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie PaЕ„stwo prawo otrzymaД‡ w ustrukturyzowanym, powszechnie dostД™pnym formacie nadajД…cym siД™ do odczytu maszynowego PaЕ„stwa dane osobowe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania PaЕ„stwa danych osobowych – szczegГіlnych sytuacjach mogД… PaЕ„stwo w dowolnym momencie wnieЕ›Д‡ sprzeciw wobec przetwarzania PaЕ„stwa danych (w tym profilowania), jeЕ›li podstawД… przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku po rozpatrzeniu PaЕ„stwa wniosku nie bД™dziemy mogli przetwarzaД‡ PaЕ„stwa danych objД™tych sprzeciwem, chyba Ејe wykaЕјemy, Ејe istniejД…:
 • Prawo do cofniД™cia zgody na przetwarzanie PaЕ„stwa danych osobowych – w kaЕјdej chwili macie PaЕ„stwo prawo cofnД…Д‡ zgodД™ na przetwarzanie tych danych osobowych, ktГіre przetwarzamy na podstawie PaЕ„stwa zgody. CofniД™cie zgody nie wpЕ‚ywa na zgodnoЕ›Д‡ z prawem przetwarzania, ktГіre miaЕ‚o miejsce przed wycofaniem zgody.
 1. SzczegГіЕ‚owe informacje:
 • Rodzaje informacji, ktГіrych podanie jest od wymagane wynika z art. 221 Kodeksu pracy, jak rГіwnieЕј innych przepisГіw prawa, np. dotyczД…cych zatrudniania cudzoziemcГіw, czy prowadzenia gier hazardowych. W przypadku niepodania tych danych, prowadzenie rekrutacji moЕјe byД‡ utrudnione lub niemoЕјliwe. W pozostaЕ‚ym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 • PaЕ„stwa dane osobowe zebrane wyЕ‚Д…cznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego przez okres niezbД™dny do prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego i okres po zakoЕ„czeniu rekrutacji. Po zakoЕ„czonym procesie rekrutacyjnym dane przetwarzane bД™dД… tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione wszczД™tym postД™powaniem lub zaistniaЕ‚ym ryzykiem wszczД™cia postД™powania w zwiД…zku z dochodzeniem roszczeЕ„ w zwiД…zku z procesem rekrutacyjnym. Po upЕ‚ywie tego okresu oraz okresu przedawnienia roszczeЕ„ lub moЕјliwoЕ›ci ich egzekwowania, PaЕ„stwa dane osobowe bД™dД… usuwane.
 • JeЕјeli wyraЕјД… PaЕ„stwo zgodД™ na przetwarzanie danych osobowych dla celГіw przyszЕ‚ych procesГіw rekrutacyjnych, dane te przetwarzane sД… przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 1. PaЕ„stwa dane osobowe nie bД™dД… wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych danych osobowych nie bД™dzie miaЕ‚o miejsca ich profilowanie.
 2. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw można skierować korespondencję:
  na piЕ›mie – pod adres: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  lub
  mailowo pod adres: [email protected]
 3. Przy realizacji Państwa uprawnień, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj. potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).
 4. JeЕ›li uwaЕјajД… PaЕ„stwo, Ејe przetwarzanie PaЕ„stwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysЕ‚uguje PaЕ„stwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzД™du Ochrony Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, Ејe skontaktujemy siД™ tylko z wybranymi kandydatami.

Totalbet online

:

 • Totalbet App
 • Total Bet
 • Freebet Totalbet
 • Bonus Totalbet
 • Bonus Powitalny Totalbet
 • Totalbet Pl

Like this post? Please share to your friends: